Værdigrundlag

Respekt
Vi lytter åbent og opmærksomt
Accepterer forskellighed
Søger det positive
Udviser tillid

Kommunikation

Der er ingen skjult dagsorden
Sproget er tydeligt
Der er gode rammer og fornøden tid
Dialog fremfor monolog

Faglighed

Behandlingen er opdateret og veldokumenteret med vægt på individbaseret tilgang
Plads til faglig udvikling som både er fælles og eget ansvar
Vi deler viden

Samhørighed

Vi er et fællesskab som forpligter
Vi hjælper hinanden
Vi bryder os om hinanden
VI bruger humor

Alle har værdi

Ens behandling af mennesker trods forskellig køn, alder, religion, seksualitet, nationalitet og hudfarve
Gensidigt forpligtigende ansvar

Udvikling & dynamik

Vi er indstillet på uddannelse og forandring
Et prioriteret uddannelsesmiljø
Innovative – vi tør!

Tilfredse patienter

Der er god tilgængelighed
Rådgiver om egenomsorg
Opfordrer patienten til at tage ansvar