Forsidetekst

TIDSBESTILLING:

Vi opfordrer til, at tidsbestilling til ikke-akutte problemstillinger i videst muligt omfang bookes via E-portalen eller app’en “Min læge”.
Dog skal der ved følgende typer af konsultationer altid tages telefonisk kontakt til sekretæren:

  • Graviditetsundersøgelser
  • Forsikringsattester
  • Attester til kommunen
  • Priktest
  • Lungefunktionstest

Hvis der ønskes konsultation på én ganske bestemt dag eller tidspunkt, husk da at booke tiden i god tid.

Ved akut sygdom vil det være muligt at få en tid samme dag i akut-tiden (mellem kl. 09 -12).
Dette kræver, at man ringer til lægerne i telefontiden mellem kl. 8.00-8.45.
Det vil kun være muligt at konsultere lægen om det akutte problem, mens andre problemer må vente til en anden konsultation. Det vil ikke altid være muligt at få en tid hos sin “sædvanlige” læge i akut-tiden.

*************************************************************

RECEPTFORNYELSER:

Vi opfordrer til, at receptfornyelser i videst muligt omfang foregår via E-portalen eller app’en “Min læge”. Dette gælder dog ikke fornyelse af afhængighedsskabende medicin – se punktet nedenfor.

Receptfornyelse pr. telefon kan ske i tidsrummet kl. 9.00 – 12.00.
Undgå venligst at bruge tiden fra kl. 8.00 – 9.00 til receptfornyelse.

Husk at bestille din medicin i god tid, da du ikke kan forvente, at din anmodning besvares samme dag.

*************************************************************

RECEPTFORNYELSE AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN:

Afhængighedsskabende medicin (fx. sovemedicin, stærk smertestillende, ADHD-medicin, beroligende medicin mv.) kan som udgangspunkt kun fornyes ved aftalt fremmøde konsultation hos den faste læge.
Med andre ord kan denne type af medicin ikke fornyes over telefon, mail eller e-portal.

Det er altid patientens ansvar, at der i god tid bookes tid til disse medicinfornyelser ved den faste læge. Det er særligt vigtigt, at være i god tid op til ferier mv.

Reglerne er lavet af Sundhedsstyrelsen, og vi er som læger forpligtet til at overholde disse regler. Der står bl.a. følgende:
“I udgangspunktet foretages revurdering (…) ved hver receptfornyelse, som derfor skal foregå ved personligt fremmøde eller hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/e-mail-konsultation.”
Yderligere information kan findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523

*************************************************************

MEDBRING DET GULE SUNDHEDSKORT eller SUNDHEDSKORT APP’EN:

Sundhedskort/Sundhedskort-app SKAL medbringes i forbindelse med konsultation. Det er ikke muligt blot at taste CPR-nummer ind på velkomstskærmen.

Ved manglende sundhedskort skal sekretæren oplyses herom.

*************************************************************

AFBUD / UDEBLIVELSER:

Afbud meddeles lægehuset hurtigst muligt, så andre patienter i stedet kan få gavn af tiden.
Ring venligst ved afbud fremfor at sende mail, da vi ikke nødvendigvis ser en mail samme dag.

I tilfælde af 2 udeblivelser indenfor 6 måneder kan fremtidige bookinger kun aftales via direkte kontakt til en læge. Der kan således ikke aftales tider hos sekretæren eller via mail-bestilling.